Kyqu

SHTO NJË DËRGESË TE RE
KERKO DËRGESËN

RRETH NESH

Kompania POSTA E SHPEJTË është e themeluar që nga data 01/01/2018, e cila synimin e saj e ka të orientuar në lehtësimin e shfrytëzimit të sistemit postar nacional dhe internacional duke u bazuar në sistemin dinamik të rrjetit global dhe nevojën që e ka shoqëria në përgjithësi. Ky sistem që ndikon pozitivisht në kursimin e kohës, uljen e kostos dhe lehtësimit psikik të shoqërisë, duke iu përgjigjur me: korrektësi, shpejtësi, saktësi, siguri dhe me një kosto e cila është e arsyeshme. POSTA E SHPEJTË me pikat e saj gjindet në tërë territorin e Republikës së Kosovës, me një staf profesional të përgjegjshëm për punën që e ofrojnë. Kjo familje nuk mbetet me kaq, synimet e saj i tejkalojnë edhe kufijt duke funksionuar edhe në spektrin internacional duke përfshirë mbarë rajonin. Në spektrin internacional kjo kompani bashkëpunon me partnerë të nivelit të lartë të transportit postar e që me këtë kjo kompani e shfaqë seriozitetin e punës të cilën e kontrakton. Vizioni dhe misioni i kësaj kompanie është afatgjatë e cila duke u bazuar në përvojat e mëparshme ka vizion që në një të ardhme të afërt familjen e saj ta zgjerojë si me shërbime ashtu edhe në besueshmëri. Ndër synimet e kësaj kompanie është edhe arritja e një sistemi të mirëfilltë të transpotit postar, funksional si në gjithë rajonin.

PSE DUHET TE PUNONI ME NE ?

  • Çmime të arsyeshme
  • Në kohë
  • Të saktë
  • Partneritet

PAKOT

Kosovë
2.00€/dërgesa

Shqiperia
5.00€/dërgesa

Maqedonia e Veriut
5.00€/dërgesa